สถิติการลงทะเบียน

การลงทะเบียนรวมทั้งหมด
ฟันรัน (เพศชาย) - Funrun (Male) 4 กม.

ฟันรัน (เพศหญิง) - Funrun (Female) 4 กม.

มินิมาราธอน (เพศชาย) - Mini Marathon (Male) 10 กม.

มินิมาราธอน (เพศหญิง) - Mini Marathon (Female) 10 กม.

วีไอพี - VIP
แฟนซี - Fancy
นักเรียน นักศึกษา - Students